Jak działają brokerzy?

Broker stanowi ważne ogniwo pomiędzy podmiotami kupującymi i sprzedającymi, dostarczając obu stronom dokładnie to, czego w danym momencie prowadzenia działalności potrzebują. Zarówno kupujący, jak i sprzedający, mogą każdego dnia poszukiwać tego samego towaru, jednak ofert na rynku pojawia się tak wiele, że nie zawsze możliwe jest znalezienie tej najbardziej optymalnej. Współpraca z brokerem stanowi w takim przypadku wyraz oszczędności i czasu, i pieniędzy. To on codziennie monitoruje zmiany zachodzące na krajowych i zagranicznych rynkach czy pojawiające się w branży oferty, z których ostatecznie wybiera te, które będą odpowiadać jego klientowi. Olejarnie, producenci pasz czy młyny przemysłowe poszukują ziaren w określonej ilości, cenie i terminie? Broker znajdzie partnera handlowego i pomoże w sprawnej finalizacji transakcji. Towaru brakuje w najbliższej okolicy? Broker znajdzie korzystną ofertę także w odległych rejonach, w dodatku z korzystnym cenowo transportem. Udział firmy brokerskiej w tego rodzaju współpracy jest, zatem, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania branży!

Kim jest broker?
Jak wygląda praca brokera w naszej firmie?

Broker to osoba, która działa na korzyść swojego Klienta. Jego zadaniem jest wspieranie inwestora w prowadzeniu działalności. Nasza firma brokerska zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, by sprawnie działać w branży obrotu zbożem, nasionami oleistymi czy produktami pochodnymi. Od lat działamy na rynkach krajowych i zagranicznych, nawiązując współpracę ze znaczącymi podmiotami europejskimi, jak i mniejszymi importerami czy gospodarstwami rolnymi. Rocznie pośredniczymy w sprzedaży nawet 900 tysięcy ton zbóż i wyrobów pochodnych, dbając o poprawną realizację każdego przyjętego kontraktu. Mimo obrotu tak znaczących ilości gwarantujemy zachowanie korzystnych cen i warunków umownych.

Dla nas najważniejsza jest skuteczność. W sposób regularny monitorujemy rynek, ale też udostępniamy informacje dotyczące sytuacji w branży, negocjujemy czy pertraktujemy, kiedy dochodzi do sporu i trudności w uzyskaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Nasza praca brokera zbożowego opiera się na działaniach związanych z poszukiwaniem korzystnych ofert skupu. Jako pośrednik pomiędzy producentem zboża, a jego odbiorcą, jesteśmy przygotowani także do prowadzenia negocjacji, w oparciu o pozyskiwane informacje dotyczące bieżących kursów giełdowych. Po korzystnym ustaleniu ostatecznych warunków kontraktu zajmujemy się także wystawianiem niezbędnej dokumentacji dla osoby lub firmy kupującej. Dbając o finanse Klientów gwarantujemy za każdym razem jasne warunki współpracy, w tym z góry określoną opłatę prowizyjną. Jesteśmy gotowi działać pod presją czasu i szukać kontrahentów na wszystkich dostępnych rynkach, znajdując tylko oferty odpowiadające każdej ze stron. Kontrakt uznajemy za przeprowadzony prawidłowo i zakończony po dokonaniu niezbędnych rozliczeń finansowych i dokumentacyjnych.