Nasza historia
Nasza historia

Nasza historia rozpoczęła się w 2008 roku, gdy, jako pierwsi brokerzy zbożowi w Polsce, wkroczyliśmy na rynki krajowe i zagraniczne, związane z branżą obrotu zbożami, nasionami oleistymi oraz produktami pochodnymi. Firma Zbigniewa Ohler zyskała wówczas także charakterystyczne logo, przedstawiające byka – symbol wzrostu notowań oraz niedźwiedzia, symbolizującego spadek cen. Już od następnego, 2009 roku, zajęliśmy się organizacją Gdańskiej Giełdy Zbożowej, wydarzenia zrzeszającego producentów rolnych, eksporterów, przedstawicieli branży młynarskiej oraz wytwórni pasz.

Działamy w oparciu o polski kapitał, przyczyniając się do rozwoju tak ważnej sfery biznesu, jaką jest obrót zbożami i roślinami oleistymi. Nasza praca zaczęła szybko przynosić wymierne efekty, a firma uczestniczyła w przebiegu istotnych transakcji, wśród których wymieć należy:

  • lata 2010-2011: pośrednictwo w wyprzedaży jęczmienia pochodzącego z polskich rezerw żywności; w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego zadbaliśmy o prawidłowy obrót ponad 220 tysięcy ton zboża,
  • 20 czerwca 2013 roku – pośrednictwo w organizacji pierwszego pełnego załadunku na statek typu Handysize,
  • 15 sierpnia 2016 roku – pośrednictwo w przeprowadzeniu również pierwszego, pełnego załadunku, tym razem na statek typu Panamax.
Logo Gafta

Każdego dnia prowadzimy monitoring bieżącej sytuacji na rynku, co przekłada się na możliwości oferowania naszym Klientom zawsze korzystnych dla nich warunków. Regularnie współpracujemy z dużymi graczami w branży, wśród których wymienić można olejarnie, firmy handlowe czy importerów bezpośrednich. Naszymi partnerami biznesowymi są gospodarstwa rolne i producenci pasz dla zwierząt hodowlanych z Polski oraz krajów basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnomorskiego i Czarnego. Nasza firma należy do organizacji Gafta oraz Izby Zbożowo-Paszowej.